Diensten

Digitaal platform

Digitaal platform

Omschrijving

Meten is weten. We bieden jou een gepersonaliseerd en flexibel in te richten platform. Dit platform faciliteert onze dienstverlening, bevat gevalideerde vragenlijsten en biedt inzicht in voortgang van deelname, gezondheidsrisico’s, te voorkomen verzuimkosten en de effectiviteit van interventies. Op individueel niveau krijg je kennis, zelfinzicht en adviezen over eigen fysieke- en mentale gezondheid, leef- en werkomgeving en gedrag.


Resultaten

  • Inzicht in gezondheidsrisico's
  • Inzicht in de te voorkomen verzuimkosten
  • Meet de effectiviteit van interventies