Diensten

Financiële voordelen

Financiële voordelen

We leveren financieel maatwerk door de wensen van jouw organisatie te vertalen naar het financieel meest voordelige aanbod. Met een overzichtelijke factuur dragen we bij aan een administratief makkelijke afhandeling. Ons aanbod kan bestaan uit mix van onderstaande voordelen.

Subsidies

De SLIM-regeling biedt mogelijkheden voor subsidiabele dienstverlening.
De omvang van de subsidiabele kosten is afhankelijk van aard en omvang van jouw organisatie en kunnen oplopen tot een maximum subsidie van € 500.000,-.

Werkkostenregeling

Jouw organisatie kan maximaal 1,7% (vanaf € 400.000,- 1,2%) van het totale fiscale loon van al je werknemers besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen.

Arbovoorzieningen

Werkzaamheden die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet zijn gericht vrijgesteld. Dit betekent dat zij niet ten koste van de vrije ruimte in de werkkostenregeling.

Spreiding investering

Wij bieden de mogelijkheid om de investeringen te spreiden; bijvoorbeeld naar een vast bedrag per medewerker per maand.

Cafetariaregeling

Werknemers kunnen een deel van het belaste loon uitruilen voor onbelast loon binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Hierdoor wordt het belastbaar loon voor zowel werkgever als werknemer lager, waardoor beiden financieel voordeel ervaren.