Diensten

Gezondheid & budgetcoaching

Gezondheid & budgetcoaching

Doel

Financiële zorgen veroorzaken chronische stress. Het doel van deze training is om deelnemers te laten ervaren wat de relevantie is van een schuldenvrij leven in financiële zelfstandigheid en hoe zij weer grip op geldzaken krijgen. De workshop budgetcoaching is een interactieve mix van theorie, tools en cases.

Omschrijving

Wat is het effect van jouw financiële situatie op jouw gezondheid? Wat zijn de ervaren knelpunten? Is er voldoende inzicht? Wat is nodig om het financiële overzicht te krijgen? Zijn er direct voel- en toepasbare besparingen mogelijk? Dit zijn vragen waar we in deze training mee aan de slag gaan.

Onze budgetcoaches helpen jou financieel overzicht te krijgen, van waar rust uit ontstaat en direct voel- en toepasbare besparingen kunnen worden gerealiseerd. Jij wordt gecoacht in het loslaten van oude patronen en het aanleren van nieuw gedrag.


Resultaat

  • De deelnemer heeft kennis over de impact van geld op het dagelijks functioneren
  • De deelnemer voelt de nut en noodzaak om financieel overzicht en inzicht te krijgen
  • De deelnemer weet concreet hoe hij zijn financiële situatie kan verbeteren