Diensten

Gezondheid & mentaal welbevinden

Gezondheid & mentaal welbevinden

Doel

Het doel van deze training is om deelnemers te laten ervaren wat de relevantie is van mentaal welbevinden. Ze leren bewuster te worden van wat de invloed is van bepaalde externe prikkels of hun energieniveau. Ze leren hoe ze hun aandacht optimaal kunnen focussen, zodat ze hogere prestaties kunnen leveren, minder energieverlies leiden en zich beter kunnen opladen. Deze workshop is een interactieve mix van theorie, tools en cases.

Omschrijving

Wat verstaan we onder mentaal welbevinden? Welke invloed hebben gedachten en prikkels op mijn mentale gezondheid? Hoe creëer ik rust in mijn hoofd? Hoe kan ik mijn aandacht optimaal richten? Dit zijn vragen waar we in deze training mee aan de slag gaan.


Resultaat

  • De deelnemer heeft kennis over het effect van mentaal welbevinden op het dagelijks functioneren
  • De deelnemer voelt de nut en noodzaak om mentaal welbevinden prioriteit te geven
  • De deelnemer weet concreet hoe hij zijn mentale weerbaarheid kan verbeteren