Diensten

Gezondheid & vitaal leiderschap

Gezondheid & vitaal leiderschap

Doel

Vitale organisaties hebben mensen intern nodig met oog voor vitaliteit. We helpen hen om vitaliteit van medewerkers te herkennen, beoordelen en hierop te anticiperen. Tevens leren we hen deze vaardigheden door te spelen binnen hun omgeving en organisatie. Het programma vitaal leiderschap is een interactieve mix van theorie, tools en cases.

Omschrijving

Wat is gezond gedrag? Hoe stimuleer ik gezond gedrag? Hoe stimuleer en enthousiasmeer ik mijn personeel? Welk gedrag en houding hoort hierbij? Wat is de sleutel tot het hebben van invloed op de vitaliteit van je medewerkers? Dit zijn de vragen waar we in deze training mee aan de slag gaan.


Resultaat

  • De deelnemer heeft kennis over het effect van vitaal leiderschap op zijn eigen dagelijks functioneren en dat van zijn omgeving
  • De deelnemer voelt de nut en noodzaak om vitaal leiderschap uit te dragen binnen de organisatie
  • De deelnemer weet hoe hij een relatie opbouwt waarin hij invloed heeft op de vitaliteit van zijn medewerkers