Diensten

Gezondheid & zingeving

Gezondheid & zingeving

Doel

Het doel van deze training is om deelnemers te laten ervaren wat de relevantie is van zingeving. Ze leren wat hun persoonlijke waarden zijn in het leven, waar ze aan willen bijdragen en vertalen dit naar persoonlijke levensdoelen en leefregels zodat ze regie voeren over eigen leven. Deze workshop is een interactieve mix van theorie, tools en cases.

Omschrijving

Wat zijn mijn drijfveren? Hoe leef ik mijn mooiste leven? Waarom doe ik wat ik doe? Wat zijn mijn idealen? Mijn doelen? Waar krijg ik energie van? Dit zijn vragen waar we in deze training mee aan de slag gaan.


Resultaat

  • De deelnemer heeft kennis over het effect van zingeving op het dagelijks functioneren
  • De deelnemer voelt de nut en noodzaak om zingeving prioriteit te geven
  • De deelnemer weet concreet hoe hij richting kan geven aan zijn leven