Diensten

Preventief medisch onderzoek

Preventief medisch onderzoek

Doel

Doel van een preventief medisch onderzoek (lees PMO, hierna: health check) is inzicht verschaffen in de mentale- en fysieke gezondheid van jouw organisatie en de individuele medewerkers. Zij zijn hiermee een goede voorspeller voor gezondheids- en werkproblemen en verzuim. De resultaten maken het mogelijk om gerichte adviezen en vervolgacties in te zetten.

Omschrijving

Het gezond is jouw organisatie? Onze health checks geven antwoord. We stemmen het aanbod af op de doelstellingen, wensen en behoeften van jouw organisatie. Hierbij houden we rekening met diverse factoren, waaronder arbeidsbelasting, afdeling, leeftijd en geslacht.

Door middel van een online vragenlijst en relevante fysieke onderzoeken krijgen medewerkers via ons gepersonaliseerde portaal inzicht in mentale en fysieke gezondheid. Onze professionals bespreken de uitkomsten van de onderzoeken met jouw medewerkers en geven hen concrete adviezen. Persoonlijk, individueel en in een vertrouwde omgeving.

Als werkgever ontvang je een managementrapportage. Om de privacy te waarborgen is een deelname van minimaal vijftien medewerkers vereist.

We borgen onze kwaliteit doordat we in het bezit zijn van ISO- en ZKN certificeringen.


Resultaten

  • Inzicht in eigen gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico's
  • Zicht op de oorzaken van (dreigend) verzuim, werk- en/of leefstijl gerelateerd
  • Voldoen aan wettelijke verplichting