Diensten

Vragenlijsten

Vragenlijsten

Omschrijving

Ons portaal beschikt over gevalideerde vragenlijsten. De vragenlijsten brengen de oorzaken, mate en gevolgen van fysieke- en mentale gezondheidsrisico’s op individueel- en groepsniveau in kaart. Deze inzichten vertalen we samen met jou naar concrete adviezen en oplossingen.

Voorbeelden van enkele vragenlijsten

 • Positieve gezondheid
 • Werkvermogen
 • Medewerkertevredenheidsonderzoek
 • Werkdruk
 • Algemene gezondheidstoestand
 • Leefstijl
 • Onregelmatigheid
 • Stress

Resultaten

 • Legt behoeften en wensen bloot
 • Situatieschets
 • Verslag met inzichten