Onze werkwijze

Actieplan

 Stap 3. Actieplan

De visie, prioriteiten en thema's bepaald? Op naar de volgende stap: het opstellen van een actieplan dat resulteert in een vitale agenda.

Het actieplan bestaat uit concrete doelstellingen per thema met een primaire focus op preventie. Deze komt in samenspraak met de projectgroep tot stand. We adviseren in de samenstelling van het aanbod, maken het aanbod doelgroep- en doelgericht en verbinden partijen. We prioriteren en noteren initiatieven, acties, kaders, taken, budget en verantwoordelijkheden. Tot slot maken we een vitale agenda, waarin de activiteiten staan gepland.

Vragen

  • Hoe maak ik van alle initiatieven rondom vitaliteit een samenhangend geheel en hoe wordt het aanbod bruikbaar en vindbaar?
  • Wie leidt de uitvoering van het beleid en hoe communiceren we de gewenste richting?
  • Hoe stem ik de organisatie en bedrijfsvoering af op de strategie?

Resultaat

  • Integrale en samenhangende aanpak
  • Doelgroep- en doelgericht actieplan
  • Vitale agenda

Onze werkwijze

In 5 stappen naar een gezondere organisatie

1. Situatieschets

Inventarisatie wensen, behoeften en ambities

Lees meer

2. Doelstelling

Richting geven aan de gewenste verandering

Lees meer

3. Actieplan

Ontwerp integrale en samenhangende aanpak

Lees meer

4. Uitvoering

Regie op gezondheid en vitaliteit

Lees meer

5. Evaluatie

Meten is weten

Lees meer