Onze werkwijze

Doelstelling

 Stap 2. Doelstelling

Aan de hand van de analyse van de beginsituatie en de behoefte inventarisatie helpen we jou een visie te formuleren. Deze visie geeft richting aan de beoogde verandering, helpt bij prioritering en het kiezen van de juiste thema's.

Vragen

  • Wat wil je met het vitaliteitsbeleid bereiken?
  • Op welke thema's leggen we het accent in onze aanpak?
  • Hoe borgen we de visie?

Resultaat

  • Vertaling van analyse naar doelstelling
  • Richting en focus
  • Strategische verankering

Onze werkwijze

In 5 stappen naar een gezondere organisatie

1. Situatieschets

Inventarisatie wensen, behoeften en ambities

Lees meer

2. Doelstelling

Richting geven aan de gewenste verandering

Lees meer

3. Actieplan

Ontwerp integrale en samenhangende aanpak

Lees meer

4. Uitvoering

Regie op gezondheid en vitaliteit

Lees meer

5. Evaluatie

Meten is weten

Lees meer