Onze werkwijze

Situatieschets

 Stap 1. Situatieschets

De uitrol van het vitaliteitsbeleid begint met het in kaart brengen van de beginsituatie. Wat zijn de wensen, behoeften, ambities en mogelijkheden? Wat zijn de aanwezige gezondheidsrisico's? Wat is de reikwijdte van gezondheidsmanagement, wie zijn de stakeholders, is het draagvlak sterk genoeg en wie vormt het projectteam?

Door middel van inspiratiesessies, brainstormsessies, interactieve workshops, vragenlijsten, bestaande gegevens, ons digitale platform en gesprekken met medewerkers in de organisatie helpen we jou deze inzichten te creëren.

Vragen

  • Wat zijn de wensen, behoeften, ambities en mogelijkheden ten aanzien van vitaliteit?
  • Op welke wijze wil jij betekenisvol zijn voor je medewerkers?
  • Wat zijn de gezondheidsrisico's binnen mijn organisatie?

Resultaat

  • Sterk en breed draagvlak
  • Delen van gedachtegoed
  • Verslag met inzichten

Onze werkwijze

In 5 stappen naar een gezondere organisatie

1. Situatieschets

Inventarisatie wensen, behoeften en ambities

Lees meer

2. Doelstelling

Richting geven aan de gewenste verandering

Lees meer

3. Actieplan

Ontwerp integrale en samenhangende aanpak

Lees meer

4. Uitvoering

Regie op gezondheid en vitaliteit

Lees meer

5. Evaluatie

Meten is weten

Lees meer