Onze werkwijze

Uitvoering

 Stap 4. Uitvoering

Na een goede voorbereiding is het tijd om de initiatieven uit te voeren en de medewerkers te inspireren en enthousiasmeren voor deelname.

Werkgever

Waar heb jij als werkgever invloed op? Dat is gedrag. We gaan dan ook voor blijvende gedragsverandering met positief resultaat. Resultaten die jij kunt raadplegen via ons digitale platform. We gaan voor vergroting van eigenaarschap, verlaging van de verzuimkosten en verhoging van de effectiviteit (imago, productiviteit, loyaliteit en klantwaardering). Dat vereist een gedeelde verantwoordelijkheid.

Vragen

 • Hoe verander ik blijvend de kennis, houding en het gedrag van medewerkers als het gaat om gezondheid?
 • Hoe bereik, inspireer en activeer ik medewerkers ten aanzien van gezondheid?
 • Hoe zorg ik ervoor dat onze medewerkers dit ook naar buiten toe uitdragen?

Resultaat

 • Ambassadeurs
 • Positieve gedragsverandering
 • Gewenste cultuur

Werknemer

We bieden inzicht in je gezondheid en vitaliteit met als doel jouw gezondheid te bevorderen. We geloven dat gezond gedrag als vaardigheid is aan te leren net als autorijden en piano spelen. Vanuit een brede benadering van gezondheid leggen we in onze planmatige aanpak het accent op jou als individu, jouw gezondheid, jouw veerkracht en wat jouw leven betekenisvol maakt. We benadrukken wat goed gaat en niet wat niet meer kan.

1. Kennis

Een eerste aanzet tot meer regie op eigen gezondheid begint met kennis. Zonder kennis geen inzicht. In een plenaire kennis- en inspiratiesessie helpen we jou te begrijpen wat nut en noodzaak is van gezondheid, vitaliteit en gezond gedrag.

2. Zelfinzicht en zelfkennis

We weten dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte en hebben dan ook een brede visie op gezondheid. Op basis van de uitkomsten van een gevalideerde vragenlijst en een op maat geboden health check die in company plaatsvindt bieden wij jou inzicht en zelfkennis over je mentale- en fysieke gezondheid.

3. Toepassing

Samen met jou leggen wij de relatie tussen de fysieke meetresultaten en verzamelde persoonlijke leef- en werkstijldata. In een persoonlijk één op één gesprek, waarin jij alle tijd en ruimte krijgt, helpen wij je te begrijpen hoe jij met de opgedane kennis en inzichten jouw gezondheid blijvend kunt bevorderen. Hierbij kun je denken aan deelname van een workshop of een individuele training, coaching of andersoortige interventie.

Vragen

 • Wat is gezond gedrag? En wat is hiervoor nodig?
 • Waarom is blijvende gedragsverandering toch zo moeilijk?
 • Hoe kan ik de opgedane kennis en inzichten blijvend toepassen in de praktijk?

Resultaat

 • Kennis, zelfinzicht en zelfkennis, toepassing
 • Bewustwording
 • Blijvende positieve gedragsverandering

Onze werkwijze

In 5 stappen naar een gezondere organisatie

1. Situatieschets

Inventarisatie wensen, behoeften en ambities

Lees meer

2. Doelstelling

Richting geven aan de gewenste verandering

Lees meer

3. Actieplan

Ontwerp integrale en samenhangende aanpak

Lees meer

4. Uitvoering

Regie op gezondheid en vitaliteit

Lees meer

5. Evaluatie

Meten is weten

Lees meer